top of page

B-Misty - beheersing van vochtbalans in gewassen

Met het B-Misty® bevochtigingsysteem kan de luchtvochtigheid zeer nauwkeurig worden gestuurd. Planten kunnen tijdens de stek-/bewortelingsfase beschermd worden tegen uitdroging en in de teeltfase kunnen planten zonder droogtestress meer produceren, omdat de huidmondjes veel langer geopend blijven.

Werking
Met de B-Misty® heeft u een type luchtbevochtiginginstallatie waarbij de vochtnevel direct in de omgevingslucht opgenomen. Dit heeft als grote voordeel dat de vochtnevel zichzelf zeer gelijkmatig in de ruimte verspreidt, waardoor een homogeen klimaat ontstaat en de ruimtetemperatuur verlaagd wordt.
De gewassen blijven veel droger in vergelijk met andere mistsystemen, omdat de vochtnevel vele malen fijner is dan bij het gebruik van hogedrukmistsystemen. Schimmels en bacteriën krijgen hierdoor nauwelijks de kans om zich te ontwikkelen. De vochtnevel zelf is schimmel- en bacterievrij.

bmisty_gewas2_edited.jpg

Toepassing
De B-Misty® kan worden ingezet in vele situaties waar beheersing van luchtvochtigheid gewenst is, zoals bij:
• het bewortelen van plantenstekjes;
• het (voor-)kiemen van zaden;
• de overgang van in-vitro-laboratorium naar kasomgeving;
• het voorkomen van droogtestress bij planten in periodes met een lage relatieve luchtvochtigheid; 
• het verhogen van de luchtvochtigheid in geconditioneerde opslagplaatsen.

Bediening
De bediening vindt plaats door middel van een touchscreen display. Het is mogelijk om meerdere programma’s in te voeren naar uw voorkeur van kiemen en natuurlijk welke het beste werkt per zaadsoort.

Verlichting
De TL-installatie heeft een lichtopbrengst van 750-1250 Lux, verdeeld over vijf lagen. Hiermee is de KK1-004-2 een kast met vele mogelijkheden. Daarnaast is het als optie mogelijk om de lichthoeveelheid door middel van een hoogfrequente lichtdimmer te regelen.

bottom of page