top of page

B-Misty voor in de bollen

De B-Misty produceert een koudstoom in een cel met als doel het pelbaar maken van de bollen. Homogene vochtige lucht maakt op deze manier de buitenkant van de bol op de meest ideale manier vochtig. De bol ondergaat geen temperatuurverhoging waardoor de ziekte zuur tot een minimum beperkt wordt. Het minimum aanhangend vocht aan de bollen speelt hierbij een belangrijke rol.
 

Werking
In een kort tijdsbestek wordt koudstoom door de kubisten geblazen, waardoor de oude huiden en wortelkrans week worden. Dit effect wordt verkregen doordat de watermoleculen kleiner dan 2 micron gemakkelijk rond de oude huiden en wortelkrans kunnen komen. Het hygroscopische effect van de oude huiden versterkt dit week worden. Dit alles zorgt ervoor dat de bollen goed pelbaar zijn.

Voor een goede werking van de B-Misty® is een gesloten ruimte noodzakelijk om de koudstoom in de cel te behouden en te kunnen recirculeren. Het bevochtigen van kuubkisten met koudstoom wordt verkregen met één of meerdere B-Misty®-units. Één unit produceert 20 liter koudstoom per uur. De temperatuur in de cel blijft gelijk of wordt een halve graad lager dan de bewaartemperatuur van de bollen. Door het behouden of verlagen van de temperatuur is de dampspanning in de bol hoger dan in de cel, waardoor er een minimale hoeveelheid vocht de bol in treed en de bol na het pellen snel weer droog is. Voor de te garanderen capaciteit, is het belangrijk dat de geleverde spanning van 220 V ac per unit ook werkelijk aanwezig is.

bmisty_apparaat.jpg

B-Misty® de ideale koudstoom generator
Dit is het ideale systeem om bollen in de cel voor te bewerken en ze in ideale omstandigheden te brengen voor het pellen. Met de B-Misty® is het ook mogelijk om een perfecte vochtbalans te organiseren waar beheersing van luchtvochtigheid gewenst is. Één unit produceert 20 liter koudstoom (‘droge’ mist) per uur op een energiezuinige wijze. 

Voordelen
De B-Misty® is een bijzonder bedrijfszeker systeem dat zonder compressor en zonder hoge druk werkt, waardoor de kans op verstoppingen door zouten of verontreinigingen bijna volledig is uitgesloten. Gebruik van kostbare filtratiesystemen is bij de B-Misty® dan ook niet nodig, een wateronthardingsysteem is al voldoende. Bovendien gaat de
B-Misty uiterst zuinig om met water en energie en is het systeem eenvoudig te installeren.

bottom of page